Nieuws
 


Verslag Vormelingen dag 29 september


Het Vormsel geeft de juiste vorm!

Op 29 september 2012 heeft de jaarlijkse dekenale vormelingendag plaatsgevonden. Het is al weer de 7e editie van een dekenale activiteit om kinderen letterlijk en figuurlijk warm te draaien voor het ontvangen van het Heilig Vormsel.

Dit jaar stond de dag in het teken van de vorm. Het Vormsel reikt de juiste vorm aan om je eigen leven vorm te geven met behulp van de H.Geest.

De groepsnaam


Ook dit jaar werden de vormelingen in groepen ingedeeld. Dit jaar hadden de groepen de namen van een vorm gekregen. B.v. de cirkels, de sterren of de vierkanten.

Woordzoeker


Eenmaal aangemeld wacht in de ontvangstzaal een woordzoeker. Jonge begeleiders delen de woordzoeker uit en leggen ook de bedoeling er van uit. De uitkomst van de woordzoeker komt namelijk terug tijdens de afsluitende gebedsdienst in de Kerk van Kunrade. De uitkomst van de woordzoeker: “Het hart is de juiste vorm omdat……………………………………”.

Het omdat… wordt tijdens de pauze van het spellencircuit door de groep ingevuld. En zo vormt de avond van het begin tot het einde een mooi geheel.

Spellencircuit


Na de uitleg van de presentator volgt het spellencircuit. Alle spellen staan in het teken van de vorm en met name het hart. Rollen met een bal in de juiste vorm, waarbij het hart de meeste punten geeft. Het afleggen van een parcours en een sponsje in een hart mikken of het verzamelen van stukken hart waarop een deel van een spreekwoord over het hart staat vermeld. In totaal een zevental spellen, hetzelfde aantal als de 7 gaven van de H.Geest.

Kiezen om te begeleiden


De vormelingendag is in de loop der jaren uitgegroeid tot een activiteit voor en door jongeren. Daar waar de volwassenen in het verleden de spelleiding voor hun rekening namen, waren het dit jaar voor de tweede keer de jongeren die de leiding van de spellen voor hun rekening namen. De volwassenen hadden nog meer dan vorig jaar de tijd om niet alleen te genieten van de deelnemende vormelingen, maar ook van de begeleidende jeugd.

Er klonken zelfs geluiden van volwassenen die vonden dat ze maar weinig te doen hadden! De jeugd doet het dus steeds beter!

De gebedsdienst


Vanuit de sporthal kregen de groepen een fakkel mee. Met deze fakkels werd in optocht naar de Kerk van Kunrade gelopen. Daar stond een koor klaar, met jongeren, die met hun muziek de gebedsdienst ondersteunde. Het was kapelaan Vankan, die de gebedsdienst leidde.

De kapelaan wist de kinderen te boeien met zijn verhaal en vragen over de vorm. Hij weet precies wat er bij de hedendaagse jeugd leeft en wat ze bezighoudt. Op speelse wijze bracht hij een interactie op gang met de vormelingen die geïnteresseerd luisterden naar het verhaal van de kapelaan en de link die hij legde naar de Heilige Geest met zijn 7 gaven.

Vanuit iedere groep wordt een voorbede voorgelezen beginnend met het zinnetje van de woordzoeker en wordt er een kaarsje op het grote hart gezet.

Aan het einde kregen alle vormelingen nog een klein presentje mee naar huis. Een houten figuur met de vorm van een hart.